ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Μιχαλοπούλου Σοφία

BA, MBA, Απόφοιτος Ε.Σ.Δ.Δ.Α Στέλεχος Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ευρωεκλογές 2019: Η Ατομική Ευθύνη

Η Ε.Ε. αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύγχρονο και πολυδιάστατο υπερεθνικό θεσμό, η ολοκλήρωση του οποίου έχει προκύψει μέσα από μια σειρά διαδοχικών διευρύνσεων αλλά και μεταρρυθμίσεων.