Ελληνική παιδεία ώρα μηδέν

Πάγια τακτική στην χάραξη της δημόσια πολιτικής αποτελεί η υιοθέτηση ενός πετυχημένου μοντέλου, που έχει εκπονηθεί και έχει εφαρμοστεί σε μια άλλη χώρα