Χωρίς ανάστημα

Με ενοχλούσε με ενοχλεί και θα με ενοχλεί η κάστα των πολιτικών ανεξαρτήτως κόμματος, που θεωρεί ότι η «συγνώμη» είναι μια απαγορευμένη λέξη

Όχι άλλο trash κάρβουνο

Πόσες φορές έχουμε παραδεχτεί, ότι της οικονομικής κρίσης προηγήθηκε γενικότερη decadence και διάλυση όλων των βασικών πυλώνων θέσμισης της κοινωνίας μας

Ηλιθιότητος εγκώμιον

Δεν πρωτοτυπώ…. Προϋπάρχει και μπορείτε να το αναζητήσετε διαδικτυακά άρθρο του Θοδωρή από το 2016 Γεωργακόπουλου στην Καθημερινή