ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Σαρδελάς Νότης

Δικηγόρος Managing partner Sardelas Petsa Law Firm

Έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Οι προκλήσεις και τα εμπόδια

Για τις πρόσφατες σημαντικές μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας για την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ αλλά και τις σοβαρές προκλήσεις και εμπόδια για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου για το 2030, μίλησε ο διευθύνων εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας "Σαρδελάς Πέτσα", κ. Νότης Σαρδελάς, στο 24ο συνέδριο του Economist.