Για τις πρόσφατες σημαντικές μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας για την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ αλλά και τις σοβαρές προκλήσεις και εμπόδια για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου για το 2030, μίλησε ο διευθύνων εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας “Σαρδελάς Πέτσα”, κ. Νότης Σαρδελάς, στο 24ο συνέδριο του Economist.

Εξήγησε ότι η επίτευξη του στόχου είναι κρίσιμη ιδίως για την Ελλάδα στο πλαίσιο της ανάκαμψης της οικονομίας και πρόσθεσε ότι παρά την απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας (ηλεκτρονική πλατφόρμα πιστοποίησης παραγωγού κλπ.) παραμένουν ζητήματα που μπορεί να εμποδίσουν το στόχο της σύντμησης του χρόνου αδειοδότησης και έναρξης λειτουργίας των νέων έργων ΑΠΕ.

Τέτοια ζητήματα είναι η εφαρμογή στην πράξη του νέου πλειοδοτικού πλαισίου από τις διοικητικές αρχές, αλλά και η επίλυση των προβλημάτων που υφίστανται σε σχέση με την κοινωνική αποδοχή των ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο, και ιδίως τις αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες για την εγκατάσταση τους.

Στο πλαίσιο αυτό επεσήμανε την ανάγκη άμεσης επικαιροποίησης του Ειδικού Χωροταξικου πλαισίου ΑΠΕ, αλλά και της επίσπευση της δημιουργίας ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για την υλοποίηση τεχνολογιών storage και off-shore. Τέλος, ανέφερε ότι, από την εμπειρία της δικηγορικής εταιρείας αναφορικά με τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων, η επίτευξη του φιλόδοξου στόχου του 2030 θα δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις και αναφορικά με την αναγκαία χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων ΑΠΕ.

Η άντληση τέτοιου μεγέθους κεφαλαίων χρηματοδότησης για τα έργα ΑΠΕ εντός της επόμενης δεκαετίας είναι μια σοβαρή πρόκληση λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την συγκριτικά μικρή συμμετοχή της κεφαλαιαγοράς στην άντληση κεφαλαίων  από επιχειρήσεις και την έλλειψη ευρείας συμμετοχής εναλλακτικών χρηματοδοτικών σχημάτων σε έργα ΑΠΕ σε σχέση με το εξωτερικό, τα θέματα με τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, καθώς και την υιοθέτηση του νέου μοντέλου αγοράς που θα βασίζεται σε διμερείς συμβάσεις πώλησης ενέργειας σε επιχειρήσεις ή στην αγορά.

Κατέληξε σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας αλλά και σε άλλους τομείς όπως το χωροταξικό, οι αγορές χρήματος και η κεφαλαιαγορά για να μπορεί να αξιοποιηθεί η σημαντική αυτή ευκαιρία για τη χώρα μας

Facebook Comments