Εταιρική φήμη και η σημασία της στη σύγχρονη εποχή

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, απρόβλεπτο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον και σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη του κοινού προς τις επιχειρήσεις ολοένα κλονίζεται και περισσότερο, η φήμη μιας επιχείρησης παίζει σημαντικό ρόλο και...