Με το «Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες» κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα στο μέλλον

Το ζήτημα της ενδυνάμωσης των γυναικών και της βελτίωσης της θέσης τους στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία είναι στις προτεραιότητες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.