Το ζήτημα της ενδυνάμωσης των γυναικών και της βελτίωσης της θέσης τους στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία είναι στις προτεραιότητες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Δημιουργήσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες» και σχεδιάζουμε δράσεις για να αντιμετωπίσουμε την υποεκπροσώπηση των γυναικών στην επιστήμη. Θέλουμε να προσελκύσουμε περισσότερα κορίτσια σε σπουδές STEM (επιστήμη – τεχνολογία- μηχανική- μαθηματικά) και να τα παροτρύνουμε να κυνηγήσουν και να πετύχουν τους στόχους τους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ίσες ευκαιρίες και στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας.

Με το «Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες» κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα στο μέλλον. Χτίζουμε ένα σύστημα γνώσης, ενθάρρυνσης και στήριξης των κοριτσιών και των γυναικών από τη μικρή ακόμη ηλικία και σε όλη την πορεία τους προς την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το «Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες» αποτελεί μια σύμπραξη 20 φορέων, Υπουργείων, Ερευνητικών Κέντρων, Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Επιμελητηρίων και του ιδιωτικού τομέα, ενώ μέσα από ένα ολοκληρωμένο Πλάνο Δράσης θα βοηθήσουμε τις γυναίκες στην Ελλάδα να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η δράση «Η Υγεία έχει Φύλο: Ενίσχυση του Γραμματισμού της Υγείας στην Α’ & Β’ βάθμια Εκπαίδευση ως Εργαλείο προώθησης της Ισότητας». Το έργο εισάγει για πρώτη φορά την έννοια του Γραμματισμού Υγείας (Health Literacy) στην Ελλάδα με τρόπο συστηματικό και βιώσιμο. Ο Γραμματισμός της Υγείας δεν σημαίνει να μαθαίνουν τα παιδιά να διαβάζουν φυλλάδια ή να κλείνουν ιατρικά ραντεβού. Θέλουμε οι νέοι και οι νέες να έχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση να λαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση της υγείας τους αλλάζοντας τον τρόπο ζωής τους.

Παράλληλα με τη συνεργασία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έχει σχεδιαστεί το έργο «Ένταξη και Ενίσχυση της Απασχόλησης των Γυναικών σε Τομείς της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης». Στόχος του έργου είναι να εξειδικεύονται τόσο οι τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και η παρεχόμενη κατάρτιση σε τομείς της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ενώ παράλληλα θα προωθούνται και οι πολιτικές Ισότητας μέσω της συνεργασίας των δομών και των επιτροπών Ισότητας.

Με τη δράση αυτή ενδυναμώνουμε τους δεσμούς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο, βελτιώνουμε την πρόσβαση στη Διά Βίου Μάθηση και προωθούμε την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την ένταξη ή επανένταξή του στην αγορά εργασίας.

Στο «Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες» διαμορφώνουμε ένα τριετές σχέδιο δράσης με 7 προτεραιότητες γιατί θέλουμε να καταπολεμήσουμε παραδοσιακά στερεότυπα που κρατούν τις γυναίκες πίσω. Προωθούμε το γυναικείο ταλέντο και ενισχύουμε τη γυναικεία εργασία και επιχειρηματικότητα. Ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να τολμούν, να δημιουργούν και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.

Facebook Comments