Με το «Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες» κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα στο μέλλον

Το ζήτημα της ενδυνάμωσης των γυναικών και της βελτίωσης της θέσης τους στην επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία είναι στις προτεραιότητες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πώς ξεκινώντας με σημαία την καινοτομία να καταλήξεις σε στραγγαλισμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Το σχέδιο νόμου «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις» που μόλις δημοσιεύτηκε για διαβούλευση