Είναι στη φύση μας…

Οι δυσκολίες και τα προβλήματα είναι τα απαραίτητα στοιχεία της ζωής, που μας δίνουν εμπειρίες, μας κάνουν να μαθαίνουμε και μας βοηθούν να γίνουμε σοφότεροι