Ήμουν παιδί κομματικής οικογένειας του ΚΚΕ

Έλαβα αυτή την επιστολή: Γεια σας Κύριε Τζήμερε. Σας στέλνω αυτό το γράμμα με την κρυφή ελπίδα να δημοσιευτεί. Αν δημοσιευτεί, σας παρακαλώ μόνο ΑΝΩΝΥΜΑ. Αν θέλετε πληροφορίες για το άτομο μου,...