Εφετείο Αθηνών: Αναστολή πλειστηριασμού λόγω μη προσδιορισμού των κεφαλαιοποιημένων με ανατοκισμό τόκων

Το Μονομελές Εφετείο Αθηνών, με την πρόσφατη με αρ. 119/2023 Απόφασή του, ανέστειλε τον πλειστηριασμό που επισπευδόταν από Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, για λογαριασμό αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού (“fund”),...