Παρατείνονται έως αύριο τα έκτακτα μέτρα από τον ΔΑ για την προστασία των αστέγων από το κρύο

Λόγω της μετεωρολογικής πρόγνωσης για χαμηλές θερμοκρασίες ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να διαθέτει τις θερμαινόμενες αίθουσες του