Σχέδια «Δάρδανος» και «Ιόλαος» για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και πυρκαγιών

Παρουσίαση δύο ολοκληρωμένων σχεδίων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και δασικών πυρκαγιών με τις κωδικές ονομασίες "Δάρδανος" και "Ιόλαος"