ΕΛΣΤΑΤ: Συρρίκνωση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου το Δεκέμβριο

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2013 ανήλθε στο ποσό των 3.497,8 εκατ. ευρώ (4.779,0 εκατ. δολάρια) έναντι 3.870,2 εκατ. ευρώ (5.062,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο...