Παγκρήτια Τράπεζα: Προχωρεί στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου εξυγίανσης

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας και η Διοίκησή της προωθεί αποτελεσματικά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Β. Ψάλτης: Οι τράπεζες μπορούν να αναλάβουν το κόστος ενεργειακής μετάβασης

Στη στρατηγική της Alpha Bank και ευρύτερα στον ρόλο των ελληνικών τραπεζών στο θέμα της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG, αλλά και στην ευθύνη που καλούνται να αναλάβουν για την πράσινη μετάβαση της...

HSBC: Έρευνα για ύποπτες προσλήψεις

Η ανακοίνωση για τις έρευνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) σχετικά με προσλήψεις στελεχών από την HSBC τα οποία συνδέονται με κρατικούς αξιωματούχους στις χώρες της Ασίας-Ειρηνικού έρχεται να προστεθεί στην...