Η κρίση και.. η ευκαιρία!

Ο φιλελευθερισμός για εμένα είναι δύο πράγματα: να έχεις την ελευθερία να διαλέγεις πώς θέλεις να ζήσεις τη ζωή σου (είτε αφορά επιλογή σε θρήσκευμα, σεξουαλικό