Καμίνης: «Δεν το είχα σκεφτεί και δεν το είχα συζητήσει – έκπληξη η τοποθέτησή μου στο Επικρατείας»

Δεν παραιτούμαι από θέσεις ευθύνης τόσο σημαντικές, μου ανετέθη αυτή η θέση και θα το πάω μέχρι τέλος γιατί αυτό έχω μάθει να κάνω στη ζωή μου» ανέφερε