Όταν ο Αλ. Τσίπρας έλεγε πως είχε αποδεχθεί την αύξηση ορίου συνταξιοδότησης στα 67

Ο Αλ. Τσίπρας έλεγε πως είχε αποδεχθεί την αύξηση ορίου συνταξιοδότησης στα 67. Δεν ήταν, λέει, δικό τους μέτρο η αύξηση συνταξιοδότησης στα 67, γι αυτό στέλνουν αντιπροσωπεία στην Γαλλία να διαμαρτυρηθεί...