ΕΤΕ: πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου – Από 12 μισθούς έως 45 η αποζημίωση

Στην αποχώρηση περίπου 500 υπαλλήλων αποβλέπει το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό της που ανακοίνωσε η Εθνική και το οποίο τίθεται σε εφαρμογή έως τις 28 Νοεμβρίου.