Μ. Σχοινάς: Ακλόνητη δέσμευση για ισχυρή ζώνη Σένγκεν

Η Επιτροπή παρουσιάζει την Έκθεση για την κατάσταση της ζώνης Σένγκεν για το 2022. Είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή παρουσιάζει μια τέτοια έκθεση, μετά την περσινή στρατηγική Σένγκεν.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προτείνει παράταση της επαναφοράς ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα την παράταση της επαναφοράς ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, έως και τρία χρόνια