Η μουσουλμανική αδελφότητα

Οι Αραβικές χώρες χωρίζονται στα δύο: υπάρχουν οι κοσμικοί που εκπροσωπούνται κυρίως από τα στρατιωτικά καθεστώτα κάθε χώρας π.χ. Αλ Σίσι στην Αίγυπτο, Ασσάντ στην Συρία, Βασιλική οικογένεια Ιορδανίας κτλ. Και υπάρχουν...