Το Δημόσιο χάνει έσοδα 341 εκατ. ευρώ λόγω φορολογικής ανισότητας σε ξενοδοχεία και Airbn

O κοινός τρόπος φορολόγησης των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων οικονομίας διαμοιρασμού (τύπου Airbnb) μπορεί να δημιουργήσει εισροή εσόδων για το ελληνικό δημό