Η αγορά κεφαλαίου ως εργαλείο για την ανάπτυξη της οικονομίας

Τσαούση Μαίρη

Η αγορά κεφαλαίου ως εργαλείο για την ανάπτυξη της οικονομίας, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Η χρηματιστηριακή αγορά είναι ένας σημαντικός μοχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της Ελληνικής οικονομίας, αφού σχεδόν όλες οι μεγάλες Ελληνικές εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Λίγοι όμως καταλαβαίνουν πως λειτουργεί αυτός ο «μοχλός ανάπτυξης» και κυρίως λίγοι ξέρουν πόσα πράγματα μπορεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις, πέρα από το αυτονόητο, την εξασφάλιση δηλαδή χρήματος με ευνοϊκούς όρους.

Όταν μια εταιρεία μπει στο Χρηματιστήριο μπορεί να αντλήσει φτηνά κεφάλαια μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της διαμοίρασης μετοχών της στο επενδυτικό κοινό. Υπάρχουν όμως και άλλα, εξ ίσου σημαντικά, πράγματα που μπορεί να κερδίσει μια εταιρεία με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.

Η εταιρεία από «ολιγομετοχική» ή και οικογενειακή πολλές φορές γίνεται πολυμετοχική. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αφού ο πολυμετοχικός χαρακτήρας, οδηγεί στη λήψη αποφάσεων από περισσότερους μετόχους με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα λαθών. Αυτή είναι και η βασική αρχή της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα καλών εταιρειών που απέτυχαν σε κάποιες επενδυτικές επιλογές τους, ακριβώς επειδή δεν λειτούργησε αυτή η βασική αρχή της Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις αποφάσεις τις πήρε μόνος του ο μεγαλομέτοχος. Εφαρμόζοντας τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης η εταιρεία κυριολεκτικά «ωριμάζει» και οργανώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δημιουργείται τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν η «διαχείριση κινδύνων». Με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι πιθανότητες λανθασμένων επιλογών και επενδύσεων.  

Η εταιρεία με τη συμμετοχή της στη χρηματιστηριακή αγορά εντάσσεται σε κάποιους χρηματιστηριακούς «δείκτες» ανάλογα με το αντικείμενο και την κεφαλαιοποίηση της. Αυτό από μόνο του δημιουργεί έναν καλώς εννοούμενο ανταγωνισμό με άλλες ομοειδείς εταιρείες, πράγμα που δημιουργεί κίνητρο στην εταιρεία για να βελτιώσει τα αποτελέσματα, τα λειτουργικά κέρδη και την κεφαλαιοποίηση της.

Τέλος, η ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας οδηγεί της εταιρείες σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι οποίες αποδεδειγμένα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, καθώς βελτιώνουν τη σχέση τους τόσο με ομάδες πολιτών και με τους εργαζόμενους, αλλά και με τους πελάτες της κάθε εταιρείας. Παράλληλα, η εταιρεία με αυτόν τον τρόπο προσφέρει μια σημαντική υπηρεσία .

Διαφοροποίηση κινδύνου

Η εισαγωγή μιας εταιρίας στο χρηματιστήριο δίνει την δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να μην τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους, σε μία μόνο επιχείρηση και την διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου με άμεσο αποτέλεσμα καλύτερη διαχείριση του επενδυτικού κεφαλαίου καθώς επίσης και την μείωση του κεφαλαίου της επιχείρησης.

Αυτά είναι μερικά από τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια εταιρεία από τη συμμετοχή της στη χρηματιστηριακή αγορά, τα οποία μπορούν σίγουρα να βοηθήσουν στην αειφόρο ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της Ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη την πλειοψηφία των ελληνικών εταιριών, οι οποίες είναι οικογενειακές, προτιμούν να δανείζονται από τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρά να εισαχθούν στο ΧΑ. Κάποιες εταιρίες διστάζουν καθώς φοβούνται την δημοσιοποίηση των οικονομικών τους πληροφοριών. Σε αυτό το σημείο όμως, θα πρέπει να πούμε πως βάσει των νόμων που έχουν ψηφιστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπάρχει προστασία του επενδυτικού κοινού από την ασύμμετρη πληροφόρηση και άτομα συνδεδεμένα με την επιχείρηση όπως, Σύμβουλοι της διοίκησης ή Ορκωτοί Ελεγκτές, αλλά και πρόσωπα από το διοικητικό συμβούλιο ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αδιαμφισβήτητα η εισαγωγή μιας επιχείρησης στο χρηματιστήριο, της παρέχει τις δυνατότητες βελτίωσης της χρηματοοικονομικής της θέσης και της υλοποίησης των επενδυτικών της σχεδίων.