Προστασία πρώτης κατοικίας: Ύστατη ευκαιρία για τους δανειολήπτες

Μιχαλοπούλου Αθηνά

Προστασία πρώτης κατοικίας: Ύστατη ευκαιρία για τους δανειολήπτες , ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Τρεις μήνες απομένουν στους κόκκινους δανειολήπτες, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το ισχύον πλαίσιο θα ισχύει μέχρι τις 30 Απριλίου 2020. Μέχρι τότε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Αίτηση,  μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα (δηλαδή άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες κ.λπ.) 

Στην εν λόγω ρύθμιση εντάσσονται δάνεια στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά που έχουν εμπράγματη εξασφάλιση στην πρώτη/κύρια κατοικία του οφειλέτη, αρκεί να μην υπάρχει εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ρύθμιση των δανείων με εμπράγματη εξασφάλιση στην πρώτη κατοικία περιλαμβάνει διαγραφή οφειλής στο ποσό που υπερβαίνει το 120% της εμπορικής αξίας της κατοικίας. Για παράδειγμα, αν το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ανέρχεται στις 120.000 ευρώ και η εμπορική αξία του ακινήτου είναι 85.000 ευρώ, τότε θα υπάρχει διαγραφή της οφειλής κατά 18.000 ευρώ και ο οφειλέτης θα ρυθμίσει το ποσό των 102.000 ευρώ.  Επιπλέον, με την εν λόγω ρύθμιση προβλέπεται μακροχρόνια αποπληρωμή έως 25 έτη, χαμηλό επιτόκιο 2%, καθώς και κρατική επιδότηση (20-50%) των μηνιαίων δόσεων.

Κριτήρια για την προστασία της πρώτης/κύριας κατοικίας

1. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας της οποίας επιδιώκεται η προστασία από την αναγκαστική ρευστοποίηση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης το ποσό των 250.000 ευρώ. Εάν το δάνειο είναι επιχειρηματικό, τότε η αντικειμενική αξία της κατοικίας δεν μπορεί να είναι ανώτερη από 175.000 Ευρώ.

2. Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή το ποσό των 100.000 ευρώ ανά πιστωτή, εφόσον στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.

3. Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 12.500 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.

4. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας και των μεταφορικών μέσων του δανειολήπτη, του συζύγου και των προστατευόµενων µελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 80.000 ευρώ, εάν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000€.

5. Το ανώτερο ύψος των καταθέσεων του αιτούντος, του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ μαζί με μετοχές, ομόλογα, πολύτιμα μέταλλα σε νομίσματα ή ράβδους.

6. Τα δάνεια πρέπει να βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημέρες κατά την 31.12.2018.

Η προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμό έναντι όλων των πιστωτών (ιδιωτών και δημοσίου) ξεκινάει μετά την υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του οφειλέτη, ενώ αναστέλλεται ο πλειστηριασμός που τυχόν είχε επιβληθεί πριν την αίτηση, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Με την επίτευξη συμφωνίας αίρονται τα αναγκαστικά μέτρα (εφόσον είχαν γίνει πριν από την αίτηση) και ακυρώνεται ο πλειστηριασμός που είχε ξεκινήσει. Τέλος, απαγορεύεται η διενέργεια πλειστηριασμού στην πρώτη κατοικία από κάθε πιστωτή, εφόσον ο οφειλέτης τηρεί τη ρύθμισή του.

Σε περίπτωση μη επιλεξιμότητας ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να προσφύγει δικαστικά, εφόσον πληρούσε τις προϋποθέσεις αλλά κρίθηκε μη επιλέξιμος άλλως να προβεί σε εξωδικαστική πρόταση προς τα πιστωτικά ιδρύματα.