…Ο  Γενικός Δείκτης αν και ξεκίνησε με μεγάλη όρεξη για νεότερα υψηλά τελικά έκανε συντήρηση δυνάμεων προς το τέλος της εβδομάδας. Το τοπικό υψηλό στις 1.285 μονάδες δεν υποδηλώνει κάποια αδυναμία ούτε αλλάζει το μεσοπρόθεσμο σενάριο νέων υψηλών.

…Απεναντίας ο Γενικός Δείκτης διατηρεί με άνεση τα σήματα αγορών από τους βραχυπρόθεσμους κινητούς μέσους αφού το κομβικό σημείο αναφοράς για την τάση βρίσκεται στις 1.210 μονάδες ενώ οι ταλαντωτές έχουν ακόμα αρκετό περιθώριο πριν εισέλθουν στην βραχυπρόθεσμα υπερτιμημένη ζώνη.

…Η διόρθωση της ταχύτητας ανόδου του Γενικού Δείκτη είναι θετική εξέλιξη και από την άποψη του «δεσίματος» των επιπέδων μιας και ο δείκτης βρισκόταν σε αυτή την περιοχή διαπραγμάτευσης ένα μήνα νωρίτερα.

…Η αγορά δείχνει να γεμίζει τις τιμές με ειδήσεις ενώ η αλλαγή χεριών στις μετοχές γίνεται με σχετικά ήπιο τρόπο όπως και η δραστηριοποίηση νέων δυνάμεων (ΟΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς) που καλύπτουν την υστέρηση άλλων δεικτοβαρών μετοχών (Coca Cola, Ελ. Πετρέλαια). Η μεγάλη εικόνα παραμένει θετική και η προσέγγιση και διάσπαση των υψηλών της 10ης Ιανουαρίου σε επίπεδο Γενικού Δείκτη είναι μάλλον θέμα χρόνου.

Facebook Comments