Ποικίλα και αμφίσημα σενάρια για τις μελλοντικές κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών προκύπτουν από τις εκθέσεις των πιστωτών για το κυπριακό πρόγραμμα.

Η δεύτερη ανάγνωση των εκθέσεων, που δόθηκαν την περασμένη βδομάδα στη δημοσιότητα, φέρνει στην επιφάνεια τις λεπτές ισορροπίες που υπάρχουν στις προσεγγίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ για το χρηματοοικονομικό σκέλος του προγράμματος.

Αμφότεροι οργανισμοί εντοπίζουν τη διόγκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο τραπεζικός τομέας. Παραθέτουν σειρά μέτρων που πρέπει να ληφθούν για αντιμετώπιση των στρατηγικών χρεοκοπιών και για βελτίωση των ισολογισμών των τραπεζών.

Κομισιόν: Εντός εκτιμήσεων τα NPLs

Στη δική της έκθεση Κομισιόν εκτιμά ότι, παρά την απότομη αύξηση των NPLs στα επίπεδα του 45%, η κεφαλαιακή κατάσταση των τραπεζών, και ιδιαίτερα της Τρ. Κύπρου, παραμένει εντός των αρχικών εκτιμήσεων.

«Τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας Κύπρου μειώθηκαν σε περίπου 10%, που είναι κάτω από το 12% της έκθεσης της KPMG», αναφέρει. «Εντούτοις, η αναλογία αυτή είναι συμβατή με το πλάνο αναδιάρθρωσης της BOCY, που περιλαμβάνει την αρχική απορρόφηση ζημιών όπως αναμένεται από την Pimco και από την πώληση της θυγατρικής στην Ουκρανία», προσθέτει η Κομισιόν. «Εντούτοις, ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να μείνει πάνω από το 9% κατά τη διάρκεια του προγράμματος, που είναι συμβατό με το μνημόνιο, καθώς οι ζημιές θα αντισταθμιστούν μέχρι το τέλος του προγράμματος με αυξημένη κερδοφορία».

Η έκθεση της Κομισιόν δεν αναφέρει οτιδήποτε για τα stress tests στα οποία θα υποβληθούν οι τράπεζες τους επόμενους μήνες και για τις όποιες κεφαλαιακές συνέπειες πιθανόν να έχουν.

ΔΝΤ: Ίσως χρειαστούν κεφάλαια

Στη δική του έκθεση το ΔΝΤ αναφέρει ότι η εξέλιξη των NPLs «είναι γενικά συμβατή με το ακραίο σενάριο της Pimco, που προβλέπει αύξηση τους μέχρι τα μέσα του 2015 στα επίπεδα του 60 με 70%». Σημειώνει όμως με διακριτικό τρόπο, πως τα επίπεδα προβλέψεων που έχουν κάνει οι τράπεζες βρίσκονται στο 30% των NPLs, που είναι πιο κάτω από το 50% που έχουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η πιθανότητα αύξησης των προβλέψεων κατά τα asset quality reviews των τραπεζών και, κατ’ επέκταση, με τα stress tests δημιουργούν το ενδεχόμενο νέων κεφαλαιακών αναγκών για τις τράπεζες.

Το ΔΝΤ αναφέρει «ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν περαιτέρω κεφαλαιακές ανάγκες ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών και των stress tests».

Χρησιμοποιώντας την ίδια διακριτική φρασεολογία, το ΔΝΤ αναφέρει ότι «η ανακεφαλαιοποίηση του χρηματοοικονομικού κλάδου με τις αυστηρές παραδοχές της Pimco διασφαλίζει ότι οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί μπορούν να αντέξουν κάποια περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού τους».

Κεφάλαια από το υφιστάμενο πρόγραμμα…

Σε περίπτωση που χρειαστούν κεφάλαια το ΔΝΤ σκιαγραφεί δύο πιθανούς τρόπους κάλυψης των αναγκών.

«Ένα αρκετά μεγάλο απόθεμα που υπάρχει στο πρόγραμμα μπορεί να καλύψει περαιτέρω ανάγκες, περιλαμβανομένου και του αποτελέσματος του asset quality review», σημειώνει το ΔΝΤ, εννοώντας το τουλάχιστον €1 δισ. που υπάρχει ως «μαξιλάρι» στο πρόγραμμα.

Σε μια τέτοια περίπτωση, όμως, η όποια νέα στήριξη των τραπεζών από το πρόγραμμα θα σημαίνει την αύξηση του δημοσίου χρέους και ενδεχομένως να θέσει εκ νέου ζητήματα βιωσιμότητάς του.

… και στο βάθος ΕΜΣ

Πέραν του «αποθέματος» που υπάρχει στο πρόγραμμα, οι τράπεζες θα μπορούσαν να λάβουν μελλοντικά βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Αυτό θα μπορεί να γίνει όμως αφού τεθεί σε λειτουργία η κοινή ευρωπαϊκή εποπτεία και η αρχή εξυγίανσης, με την εμπλοκή της ΕΚΤ.

Το ΔΝΤ αναφέρει στην έκθεση του ότι η ύπαρξη των δύο μηχανισμών «θα βοηθούσε στη μείωση των ανησυχιών για την ευρωστία των κυπριακών τραπεζών σε περίπτωση που υλοποιηθούν οι αρνητικοί κίνδυνοι».

Ο ρόλος των hedge funds και διεθνών οργανισμών

Πέραν των διαφόρων σεναρίων που σκιαγραφούνται στις εκθέσεις των πιστωτών, με την ολοκλήρωση των stress tests δημιουργούνται παράλληλα προοπτικές για την άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων από τις τράπεζες, αφού θα έχει προκύψει επαρκής πληροφόρηση για την ποιότητα των δανειστικών τους χαρτοφυλακίων. Η επιτυχία της Τρ. Πειραιώς και της Alpha Bank στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων έχει ενισχύσει το σενάριο κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών των κυπριακών τραπεζών με ιδιωτικά μέσα.

Διάφορα hedge funds που έχουν προσεγγίσει τις κυπριακές αρχές και τις τράπεζες ευελπιστούν να αγοράσουν ποσοστό ή μέρους του ενεργητικού των τραπεζών με μεγάλη έκπτωση.

Το μεγάλο δέλεαρ για τα hedge funds είναι το 18% που κατέχει η Λαϊκή στην Τρ. Κύπρου, για το οποίο αναμένεται να διοριστεί διαχειριστής μέχρι το τέλος Απριλίου.

Ένα θετικό σήμα για την εισδοχή των hedge funds θα ήταν η αγορά ποσοστού στην Τράπεζα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή του International Finance Corporation, που έχουν προσεγγιστεί από τις κυπριακές αρχές, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη.

Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τους διεθνούς επενδυτές είναι η δυστοκία που φαίνεται να υπάρχει στην είσπραξη δανείων των μεγάλων χρεωστών της τράπεζας και στις εκποιήσεις ακινήτων επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Facebook Comments