Έτος μετάβασης από τη μακροχρόνια ύφεση, η οποία ξεκίνησε το 2008, σε καθεστώς ανάπτυξης, θα αποτελέσει το 2014, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, που προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ στο 0,5%.

Στις προβλέψεις του για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών σημειώνει ειδικότερα πως καταδεικνύεται η μετάβαση σε τροχιά ανάπτυξης από το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Όπως επισημαίνει το ΚΕΠΕ, η εκτιμώμενη έναρξη περιόδου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εντός του 2014 αντανακλά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί αναφορικά με την εξισορρόπηση των βασικών δημοσιονομικών μεγεθών, την εξομάλυνση των συνθηκών στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, την προώθηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που είχαν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση του εγχώριου οικονομικού κλίματος και την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της χώρας.

Facebook Comments