Με γνώμονα τη στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας εξελίσσεται ο 8ος κύκλος του προγράμματος egg – enter-grοw-go, που σχεδίασαν και υλοποιούν από το 2013 η Eurobank και το Corallia του Ε.Κ., διευρύνοντας κάθε χρόνο το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, αλλά και την ομάδα εταιρειών που υποστηρίζουν.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε ότι αίρεται ο περιορισμός στον χρόνο ζωής που μπορεί να έχει μια καινοτόμος επιχείρηση για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ενισχύονται οι δράσεις εξωστρέφειας και διασύνδεσης με την πραγματική οικονομία και εντατικοποιείται η παρακολούθηση και καθοδήγηση των νέων επιχειρηματικών ομάδων που θα ενταχθούν για να επιταχυνθεί η υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Ήδη, από τον 7ο κύκλο, το πρόγραμμα ενεργοποίησε τη νέα του δομή, με την οποία στηρίζει τις επιχειρηματικές ομάδες μέσα από δύο διακριτές και συμπληρωματικές πλατφόρμες: την πλατφόρμα egg Start-Up για επιχειρήσεις σε πρώιμο στάδιο εκκόλαψης (incubation) και την πλατφόρμα egg Scale-Up, τον εξελιγμένο επιχειρηματικό επιταχυντή (acceleration) που απευθύνεται σε πιο ώριμα start-ups και επιχειρήσεις που αναζητούν επιτάχυνση της προϊοντικής τους ανάπτυξης, αύξηση πωλήσεων και νέα χρηματοδότηση.

Στον 8ο κύκλο του egg μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια που αξιοποιούν πολυετή ερευνητική δραστηριότητα ή κάνουν ευρεία χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Ταυτόχρονα παρέχεται ολοκληρωμένη δέσμη χρηματοδοτικών επιλογών όπως:

– Δυνατότητα μικροχρηματοδότησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EASI και σε συνεργασία με την AFI (Action Finance Initiative) στα στάδια «εκκόλαψης», εντός του egg.

– Δάνεια κεφαλαίου κίνησης και μακροπρόθεσμα δάνεια.

– Δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης μέσω των τριών funds, Velocity.Partners, Uni.fund και Big Pi Ventures του EquiFund, της επενδυτικής πλατφόρμας που επενδύει σε νεοφυείς εταιρείες και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF). Μέσω των τριών funds δύναται να υποστηριχθούν χρηματοδοτικά: εταιρείες και επιχειρηματικές ομάδες με καινοτόμες ιδέες στο ξεκίνημά τους όπως αυτές που συμμετέχουν στις πλατφόρμες egg Start – Up & egg Scale – Up, καθώς και εταιρείες που «γεννιούνται» μέσα στα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, κ.ά.

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου του Προγράμματος egg – enter-grow-go, και συγκεκριμένα για την πλατφόρμα egg Start-Up, 12μηνης συνολικής διάρκειας, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή έχουν ομάδες ατόμων, ηλικίας από 18 έως 65 ετών, που μπορούν να υποβάλλουν τις ιδέες τους μέχρι 6/4 ενώ το πρώτο Open Day του 8ου κύκλου διενεργείται 4/3.

Facebook Comments