Σε αύξηση των τιμών-στόχων για τις ελληνικές τράπεζες προχωρά η Goldman Sachs, μετά τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2021, τα οποία όπως σημειώνει ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις με όλες τις τράπεζες να σημειώνουν σημαντική πρόοδο.

Συγκεκριμένα, αυξάνει στο 1,75 ευρώ την τιμή στόχο για την Alpha Bank από 1,68 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 56%, στο 1,80 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς από 1,70 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 27%, για την Eurobank τη διατηρεί στα 1,5 ευρώ βλέποντας περιθώριο ανόδου 42%, ενώ για την Εθνική εξακολουθεί να μη θέτει τιμή-στόχο. Παράλληλα, διατηρεί τη σύσταση buy για Alpha Bank και Eurobank, και τη σύσταση neutral για την Πειραιώς.

Όπως επισημαίνει η Goldman, ο δείκτης NPE του κλάδου υποχώρησε στο 10% το 2021 από 28% το 2020, υποδηλώνοντας σημαντική βελτίωση στον δείκτη κεφαλαίων CET1 προς απόδοση ιδίων κεφαλαίων ROTE. Το δ τρίμηνο, την πιο σημαντική μείωση του δείκτη NPE κατέγραψαν οι Alpha (-8 %) και Εθνική Τράπεζα (-5 %.), χάρη στην τιτλοποιήση 3,4 δις. ευρώ και 1,1 δις. ευρώ NPEs, αντίστοιχα.

Κατά την άποψή της, τα τρία θέματα που συζητήθηκαν περισσότερο κατά τη διάρκεια των αποτελεσμάτων ήταν (1) η επανέναρξη διανομής μερισμάτων (2) οι αυξήσεις επιτοκίων και (3) άμεσοι/έμμεσοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη γεωπολιτική.

Η Goldman αυξάνει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή EPS των ελληνικών τραπεζών (εκτός από Eurobank για την οποία επικαιροποίησε πρόσφατα τις προβλέψεις της) κατά 2% το 2022 και 4%το 2023-2024 σε μέσο όρο, αντικατοπτρίζοντας τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου του 2021 και ενσωματώνοντας επίσης τις επιπτώσεις της πολιτικής για τα επιτόκια.

Οι καταλύτες πίσω από τις αλλαγές στις εκτιμήσεις της αμερικάνικης τράπεζας είναι τρεις, όπως σημειώνει, οι εξής:

1) η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους NII κατά 3% κατά μέσο όρο το διάστημα 2023-2024, αντανακλώντας κάποιες θετικές επιδράσεις σε σχέση με τις προοπτικές των επιτοκίων και τη θετική προσαρμογή στα επιτόκια για τις ελληνικές τράπεζες,

2) η αύξηση του κόστος κινδύνου CoR κατά 5 μονάδες βάσης σε μέσο όρο το 2023-2024, ενσωματώνοντας κάποιους αντίθετους ανέμους από το περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, και

3) τις ελαφρώς μειωμένες λειτουργικές δαπάνες (κατά 1% κατά μέσο όρο το 2022-2024) αντανακλώντας τις επικαιροποιημένες προοπτικές σχετικά με τις δυνατότητες βελτιστοποίησης του κόστους.

Η Goldman αναμένει ότι Eurobank και η Εθνική θα αρχίσουν να πληρώνουν μερίσματα από τα κέρδη του 2022, η Alpha από τα κέρδη του 2023 και η Πειραιώς από τα κέρδη του 2024, υποθέτοντας αναλογία πληρωμών 20%.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments