Κατατέθηκε το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, για την Μαλένα και της Ίριδα. Νίκος Καρακούκης και Νίκος Καλόγρηας κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα δύο κορίτσια έχουν την ίδια αιτία θανάτου την ασφυξία, η οποία οφείλεται σε εξωγενή παράγοντα.

Σύμφωνα με τον ALPHA, ο βίαιος ασφυκτικός θάνατος στα παιδιά έγινε με διαφορετικό μηχανισμό. Συγκεκριμένα, η Μαλένα υπέστη ασφυξία επειδή κάποιος έκλεισε το στόμα και τη μύτη του παιδιού με το χέρι του ενώ στην Ιριδα κάποιος τοποθέτησε το πανάκι στο στόμα, όπως αναφέρει το πόρισμα των περίπου 20 σελίδων.
Facebook Comments