Η Lamda Development ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι συμβατικές προϋποθέσεις για την εξαγορά του μειοψηφικού ποσοστού (31,7%) στη θυγατρική της LAMDA MALLS Α.Ε., το οποίο κατέχει η εταιρεία Wert Blue SarL, 100% θυγατρική της Värde Partners, έναντι τιμήματος €109 εκατ. σε μετρητά.

Σε εκπλήρωση σχετικών συμβατικών όρων, στην εξαγορά του εν λόγω μειοψηφικού ποσοστού (31,7%) θα προβεί η εταιρεία L.O.V. S.M.S.A., θυγατρική κατά 100% της Εταιρείας και ιδιοκτήτρια του Εμπορικού Κέντρου The Mall Athens.

Συνεπώς, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Lamda Development αποκτά τον απόλυτο έλεγχο της θυγατρικής LAMDA MALLS Α.Ε., η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών των εταιρειών LAMDA DOMI S.Μ.S.A. και PYLAIA S.M.S.A., ιδιοκτητριών των Εμπορικών Κέντρων Golden Hall και Mediterranean Cosmos αντίστοιχα.

Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της Lamda Development που στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Εμπορικών Κέντρων.

Facebook Comments