Στο ελκυστικό story των ελληνικών τραπεζών αναφέρεται η JP Morgan σε νέα έκθεσή της.

Όπου τηρεί πλέον στάση overweight και για τις τέσσερις συστημικές, βλέποντας περιθώρια ανόδου 34%-100% στις μετοχές τους, ενώ τις ξεχωρίζει από όλες τις τράπεζες της περιοχής της CEEMEA. Ακόμα και σε ένα σενάριο ύφεσης, τα μεγέθη τους είναι ισχυρά και οι προοπτικές τους εποικοδομητικές.

Πιο αναλυτικά, όπως τονίζει η JP Morgan, οι καθαροί ισολογισμοί, η αναπτυξιακή τροχιά πάνω από την τάση, τα διαρθρωτικά στηρίγματα όπως τα υψηλότερα επιτόκια καθώς και οι δυνατότητες επιστροφής κεφαλαίου υποστηρίζουν τη μεσοπρόθεσμη θετική άποψη της JP Morgan για τις ελληνικές τράπεζες.

Η αμερικάνικη τράπεζα βλέπει πως οι βιώσιμοι δείκτες απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ROTE να βελτιώνονται στο 9% κατά μέσο όρο έως το 2024, οι οποίοι περιλαμβάνουν πλέον το κόστος κινδύνου κατά 1,5 φορές υψηλότερο από τα κανονικά επίπεδα, δεδομένου του τρέχοντος μακροοικονομικού περιβάλλοντος (10% ROTE υποθέτοντας ομαλοποιημένο κόστος κινδύνου) και εκτιμά πως οι αποτιμήσεις των μετοχών τους με P/NAV στο 0,40x για το 2023 αντικατοπτρίζουν την πλήρη έκταση αυτής της βελτίωσης ROTE.

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες τιμές-στόχους, για την Alpha Bank τοποθετείται στο 1,40 ευρώ από 1,50 ευρώ πριν με περιθώριο ανόδου 48%, για την Eurobank στο 1,50 ευρώ απλό 1,60 ευρώ πριν και περιθώριο ανόδου 62% και για την Εθνική Τράπεζα στα 4,50 ευρώ με περιθώριο ανόδου 34%.

Όπως τονίζει η JP Morgan, οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να είναι πιο ελκυστικές στην Ευρώπη. Οι τιτλοποιήσεις NPE έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, η συμπεριφορά πληρωμών των πελατών έχει βελτιωθεί και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος δανεισμός τα τελευταία χρόνια περιορίστηκε σε ορισμένους επιλεγμένους εταιρικούς τομείς με αυστηρά κριτήρια αναδοχής, μια πιθανή επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων αναμφισβήτητα είναι πλέον περιορισμένη εδώ.

Λόγω των πολλών μακροοικονομικών αβεβαιοτήτων, η JP Morgan διεξάγει μια ανάλυση μακροπρόθεσμης ύφεσης με βάση το stress test της EBA 2021, αντικατοπτρίζοντας τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στις ευρωπαϊκές τράπεζες και τα ευρήματά μας επιβεβαιώνουν αυτό το σχετικά εποικοδομητικό story των ελληνικών τραπεζών. Ενώ το κόστος κινδύνου των ελληνικών τραπεζών θα αυξηθεί στις 127 μ.β. σε διάστημα τριών ετών, ο κλάδος θα εξακολουθεί να έχει ROTE κοντά στο 7%, με ισχυρή υποστήριξη από τα επιτόκια. Οι δείκτες CET1 θα είναι ισχυροί και θα προσφέρουν “μαξιλάρι” 3,8% πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις. Οι αποτιμήσεις (stressed) στο 5,8x P/Ε θα είναι ελκυστικές έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών και των τραπεζών των αναδυόμενων αγορών ης Ευρώπης, όπου οι αποτιμήσεις P/E θα κινηθούν κατά μέσο όρο σε 12x και 11x  αντίστοιχα.

Ελευθερία Κούρταλη

Facebook Comments