Με ανάπτυξη 6,7% αναμένει ο ΟΟΣΑ να ολοκληρώσει το 2022 η ελληνική οικονομία, αλλά εκτιμά ότι ο ρυθμός θα μετριαστεί στο 1,6% τόσο το 2023 όσο και το 2024.

Παράλληλα, εκτιμά ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης βοηθούν θα βοηθήσει για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά προειδοποιεί ότι αυτό μπορεί να καθυστερήσει αν οι πιέσεις στα δημοσιονομικά είναι πιο έντονες από ό,τι προβλέπεται μετά το δεύτερο μισό του 2023.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, παρά την ανάκαμψη που εμφάνισε ο τουρισμός στην Ελλάδα και τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική στήριξη, η κατανάλωση προβλέπεται να επιβραδυνθεί το 2023 καθώς τα πραγματικά εισοδήματα συρρικνώνονται και η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη.

Η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας αναμένεται πάντως να οδηγήσει σε μείωση του πληθωρισμού και να στηρίξει την κατανάλωση το 2024, ενώ οι εκταμιεύσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διατηρήσουν την ήπια αύξηση των επενδύσεων παρά το αυξημένο κόστος.

Ωστόσο, όπως εκτιμά ο ΟΟΣΑ, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παίρνει πιο διευρυμένες διαστάσεις καθώς οι αυξανόμενες ελλείψεις εργατικού δυναμικού εντείνουν τις μισθολογικές πιέσεις.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, στην έκθεσή του αναφέρει: «Οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν ενταθεί, κυρίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος έχει ωθήσει τις τιμές της ενέργειας και των βασικών τροφίμων. Η υψηλότερη τιμή της ενέργειας συνέβαλε στην αύξηση των τιμών σε ένα ευρύ καλάθι αγαθών και υπηρεσιών. Η αυστηρότερη νομισματική πολιτική και η επιβράδυνση της ανάπτυξης θα συμβάλουν τελικά στη συγκράτηση του πληθωρισμού».

Facebook Comments