Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος έχει επιστρέψει στα ραντάρ των επενδυτών, όπως επισημαίνει η NBG Securities.

Παράλληλα, διατηρεί τη θετική της στάση για τις μετοχές του χάρη στους εξής παράγοντες: την επιτυχή υλοποίηση των μέχρι τώρα επιχειρηματικών τους σχεδίων και τη δραστική πρόοδο που έχουν σημειώσει στην ποιότητα του ενεργητικού, τη βελτιωμένη ρευστότητα και τις θέσεις χρηματοδότησής τους, τα υγιή κεφαλαιακά επίπεδα και τα επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας, τα αυξημένα επίπεδα κάλυψης, καθώς και τις θετικές προοπτικές κερδών και τις προοπτικές διανομής μερισμάτων.

Όπως τονίζει η χρηματιστηριακή, οι ελληνικές τράπεζες έχουν παραμείνει στο περιθώριο και μόλις πρόσφατα φάνηκε να έχουν επιστρέψει στο επίκεντρο των επενδυτών. Έχοντας κερδίσει 30% και 10% τους τελευταίους τρεις μήνες και από τις αρχές του έτους, αντίστοιχα, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται πλέον 0,3-0,6 φορές τη λογιστική αξία TBV του 2024, με πιθανά περαιτέρω ανοδικά περιθώρια, κατά την άποψή της.

Με βάση τα παραπάνω, η NBG Securities επαναλαμβάνει την αξιολόγηση υπεραπόδοσης (outperform) λόγω τόσο των θεμελιωδών τους μεγεθών όσο και των αποτιμήσεών τους. “Είμαστε θετικοί σε όλες τις τράπεζες που καλύπτουμε για διαφορετικούς λόγους, καθώς πιστεύουμε ότι τα χαρακτηριστικά τους αντανακλώνται στις σχετικές αποτιμήσεις τους, με τις υψηλότερες τιμές-στόχους να αντικατοπτρίζουν κυρίως τις αναβαθμίσεις της κερδοφορίας”, τονίζει η χρηματιστηριακή.

Πιο αναλυτικά, η NBG Securities, δίνει τιμή-στόχο τα 2,35 ευρώ για την Πειραιώς από 1,85 ευρώ πριν, με περιθώρια ανόδου 48%, για την Eurobank το 1,40 ευρώ από 1,35 ευρώ προηγουμένως με περιθώρια ανόδου 22%, και για την Alpha Bank το 1,55 ευρώ από 1,45 ευρώ πριν, με περιθώριο ανόδου 36%.

Ο καταλύτης για τη σημαντική απόδοση των ελληνικών τραπεζών το 2023 είναι η αποεπένδυση του ΤΧΣ, όπως τονίζει. Ειδικότερα, σημειώνει πως το Ταμείο ετοιμάζεται να αποεπενδυθεί από τις ελληνικές τράπεζες, με τις πρώτες πωλήσεις μετοχών να αναμένονται το 2023. Παρά ορισμένες βραχυπρόθεσμες ανησυχίες και την αστάθεια στην αγορά που θα προκαλέσει η υπερπροσφορά των μετοχών, πιστεύει ότι αυτή η αποεπένδυση θα αποδειχθεί σημαντικός θετικός καταλύτης, αναδεικνύοντας την πλήρη ανάκαμψη των τραπεζών από τα χρόνια της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ θα οδηγήσει σε αύξηση του free float.

Πάντως, όπως τονίζει, η πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση, κατά την άποψή της, για την καλή χρηματιστηριακή τους απόδοση, ενώ η δυνητική επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας θα πρέπει επίσης να βοηθήσει στις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κούρταλη Ελευθερία

 

 

Facebook Comments