Θετικά βλέπει η Morgan Stanley την αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες καθώς αν και βραχυπρόθεσμα θα ασκηθούν πιέσεις στις τιμές των μετοχών τους, στη συνέχεια ωστόσο θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ρευστότητας του κλάδου.

Αξίζει να σημειώσουμε πως ανάλογη άποψη έχει και η Wood η οποία σε έκθεσή της για την Ελλάδα και το ελληνικό χρηματιστήριο επεσήμανε πως ένας από τους αντίθετους ανέμους για το Χ.Α. το 2023 μπορεί να είναι η έναρξη της αποεπένδυσης του ΤΧΣ για τον τραπεζικό τομέα, λόγω του κύματος μετοχών που θα βγουν στην αγορά (overhang) – αν και μακροπρόθεσμα είναι ένας θετικός παράγοντας που θα μπορούσε να αυξήσει το free float.

Έτσι, όπως σημειώνει η Morgan Stanley, η έγκριση της στρατηγικής αποεπένδυσης υποδηλώνει πρόοδο προς την πιθανή αποεπένδυση των μετοχών του ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες, αλλά δεν υπάρχει περαιτέρω σαφήνεια ως προς το χρονοδιάγραμμα, δεδομένου του χρονικού πλαισίου που θέτει το τέλος του 2025 για την ολοκλήρωση των αποεπενδύσεων. Σημάδια προόδου προς την αποεπένδυση του μεριδίου του ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες μπορεί να δημιουργήσουν βραχυπρόθεσμα υπερπροσφορά τραπεζικών μετοχών στην αγορά, όπως τονίζει η Μ.S. Ωστόσο, θεωρεί πως η αποεπένδυση θα είναι τελικά θετική για τον κλάδο, καθώς θα βοηθήσει στην αύξηση του free float και στην ενίσχυση της ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες.

Κούρταλη Ελευθερία

Facebook Comments