Τα δώρα για Χρηματιστήριο και ομόλογα που θα φέρει μαζί της η επενδυτική βαθμίδα

Η επενδυτική βαθμίδα, την οποία και θα είχε λάβει η Ελλάδα εάν δεν είχε ξεσπάσει η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία με τα επακόλουθα της πληθωριστικής και της ενεργειακής κρίσης, θεωρείται...