Σε πρόσφατο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, μπήκε το εξής θέμα, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple-choice):

Από τους εξεταστές, ορίζεται ως σωστή η απάντηση (β). Όμως, είναι ΟΛΑ λάθος! Και η ερώτηση και ΟΛΕΣ οι απαντήσεις!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ένωση 27 κρατών, τα Κοινοβούλια των οποίων έχουν νομοθετική εξουσία. Οι ερωτώντες μάλλον είχαν στο μυαλό τους τα κέντρικά θεσμικά όργανα της Ε.Ε., αλλά η ερώτηση δεν το καθιστά σαφές. Και, επιπλέον, η προτεινόμενη απάντηση (δ) επιτείνει τη σύγχυση.

Η σωστή ερώτηση θα ήταν: Ποια από τα κεντρικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκούν νομοθετική εξουσία;

Η σωστή απάντηση είναι: Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Council of the European Union – αυτό που λέμε Συμβούλιο των Υπουργών) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εξεταστές μπέρδεψαν το Council of the European Union με το European Council: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτό που όταν συγκαλείται ονομάζουμε «Σύνοδο Κορυφής». Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετέχουν οι αρχηγοί των 27 κυβερνήσεων (πρωθυπουργοί ή πρόεδροι, στις προεδρικές δημοκρατίες) συν (χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου) τον πρόεδρό του, πρώην Βέλγο Πρωθυπουργό Σάρλ Μισέλ και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν νομοθετεί. Αυτή τη δουλειά την κάνουν οι Υπουργοί κάθε Τομέα, οι οποίοι προτείνουν και, με τα επιτελεία τους, διαμορφώνουν τα προς ψήφιση ευρωπαϊκά νομοσχέδια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα εγκρίνει ή τα απορρίπτει. Μπορεί και να τα τροποποιήσει.

Οι εξεταστές, λοιπόν, στον ΑΣΕΠ θα πρέπει να κοπούν. Δεν ξέρουν τις απαντήσεις και δεν ξέρουν να διατυπώνουν ερωτήσεις. Είναι το αντίστοιχο του Σταθμάρχη της Λάρισας, χωρίς όμως νεκρούς. Αυτό δεν τους καθιστά λιγότερο επικίνδυνους. Σκεφθείτε τι αισθάνθηκαν οι χιλιάδες υποψήφιοι για τη σοβαρότητα του ΑΣΕΠ και κατ’ επέκταση του κράτους, το οποίο καλούνται να υπηρετήσουν. Σκεφθείτε τι αισθάνεται ο πολίτης διαπιστώνοντας την ασχετοσύνη ή/και την προχειρότητα των, υποτίθεται, ειδικών, και μάλιστα σε μια διαδικασία που κρίνει το μέλλον τόσων νέων.

Για την ιστορία, μετά από εντονότατες διαμαρτυρίες και χιλιάδες καταγγελίες στη σελίδα του ΑΣΕΠ, οι εξεταστές της πυρκαγιάς άλλαξαν τη σωστή απάντηση και από την (β) έδωσαν την (α): το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κι αυτή όμως είναι λάθος.

Το ίδιο το site της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καθιστά σαφές: «The Parliament is a co-legislator, it has the power to adopt and amend legislation and decides on the annual EU budget on an equal footing with the Council. It supervises the work of the Commission and other EU bodies and cooperates with national parliaments of EU countries to receive their input. The vast majority of EU law is passed through ordinary legislative procedure, also often referred to by its previous name: “co-decision”. It is the standard EU legislative decision-making procedure, giving equal weight to the European Parliament and the Council of the European Union. It applies to a wide range of areas such as immigration, energy, transport, climate change, the environment, consumer protection and economic governance.»

Μετάφραση: «Το Κοινοβούλιο είναι συν-νομοθέτης, έχει την εξουσία να εγκρίνει και να τροποποιεί τη νομοθεσία και να αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο. Επιβλέπει το έργο της Επιτροπής και άλλων οργάνων της ΕΕ και συνεργάζεται με τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της ΕΕ για να λάβει τη συμβολή τους. Η συντριπτική πλειονότητα του δικαίου της ΕΕ εγκρίνεται μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, που συχνά αναφέρεται και με το προηγούμενο όνομά του: «συν-απόφαση». Είναι η τυπική νομοθετική διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, η οποία δίνει ίση βαρύτητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (Σ.Σ. των Υπουργών) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η μετανάστευση, η ενέργεια, οι μεταφορές, η κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, η προστασία των καταναλωτών και η οικονομική διακυβέρνηση.

Τι θα έπρεπε γίνει; Να ακυρωθεί η ερώτηση και να τιμωρηθούν οι συντάκτες της. Το να απολυθούν οι ανίκανοι κριτές θα ήταν μια πολύ καλή συμβολική κίνηση του Κυριάκου, για να πείσει και τους εντός και τους εκτός Δημοσίου πως η περιώνυμη αξιολόγηση δεν θα γίνει από αμόρφωτους, από «τσαπατσούληδες», ή από κομματικούς κομισάριους. Εκτός αν ο σκοπός είναι να γίνει ακριβώς από αυτούς…

Facebook Comments