Στις ευρωεκλογές, η αποχή των πολιτών ανήλθε σε ένα τεράστιο ποσοστό, περίπου 60%. Το στοιχείο αυτό ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και προκάλεσε έντονες συζητήσεις. Ωστόσο, το «60%» δεν αντανακλά την πραγματικότητα. Ο λόγος είναι απλός: οι εκλογικοί κατάλογοι της Ελλάδας δεν είναι αναθεωρημένοι. Περιλαμβάνουν ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, με αποτέλεσμα τα δεδομένα να είναι ανακριβή.

Η αποχή στις ευρωεκλογές δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο της Ελλάδας. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η συμμετοχή στις ευρωεκλογές παραμένει χαμηλή, με μέσο όρο γύρω στο 50% των ψηφοφόρων να μην προσέρχεται στις κάλπες​​​​. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για ακριβή καταγραφή της συμμετοχής, ώστε να μπορούμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να την αυξήσουμε.

Η αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων φαίνεται να αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτημα για το Υπουργείο Εσωτερικών. Ωστόσο, υπάρχει μια απλή και αποδοτική λύση: η χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Κάθε Έλληνας πολίτης διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος περιλαμβάνει την ημερομηνία γέννησης. Ο ΑΜΚΑ αποτελείται από 11 ψηφία, όπου τα ψηφία στις θέσεις 5 και 6 αντιστοιχούν στο έτος γέννησης. Για παράδειγμα, ένας ΑΜΚΑ της μορφής —-86—– ανήκει σε άτομο που γεννήθηκε το 1986, ενώ ένας ΑΜΚΑ με στοιχεία —-17—– αντιστοιχεί σε ένα παιδί που γεννήθηκε το 2017.

Βάσει αυτών των δεδομένων, η επικαιροποίηση των εκλογικών καταλόγων μπορεί να γίνει εύκολα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ΑΜΚΑ για να καθορίσουμε ποιοι πολίτες είναι άνω των 17 ετών και άρα έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιπλέον, ο ΑΜΚΑ καταργείται αυτόματα για όσους αποβιώνουν, διασφαλίζοντας ότι η λίστα θα παραμένει πάντα συνεπής με την πραγματικότητα.

Για τους κατοίκους εξωτερικού, οι οποίοι δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ, μπορούν να εγγράφονται στους καταλόγους με την ίδια διαδικασία που ισχύει και σήμερα, δηλώνοντας ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εκλογές.

Η λύση αυτή είναι όχι μόνο απλή, αλλά και αποδοτική. Μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και να διασφαλίσει ότι τα εκλογικά αποτελέσματα θα είναι πιο ακριβή και αντιπροσωπευτικά της πραγματικής συμμετοχής των πολιτών. Είναι καιρός να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να βελτιώσουμε τη δημοκρατική διαδικασία στη χώρα μας. Για να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει αρχικά να μετρηθεί. Η σωστή μέτρηση είναι εχέγγυο για αξιόπιστη λύση.

Facebook Comments