Στο συνταξιοδοτικό το μέγεθος μετράει. Και δυστυχώς δεν υπάρχει το ένα μέγεθος που να κάνει σε όλους.

Όσο επιχειρείται να βρεθεί το μέγεθος των παροχών οι οποίες θα είναι ταυτόχρονα επαρκώς μεγάλες για όλους και ταυτόχρονα επαρκώς μικρές ώστε να απαιτούν εισφορές που το σύνολο των εργαζομένων και επιτηδευματιών θα μπορούν να αναλαμβάνουν αγόγγυστα, είναι μάλλον απίθανο να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα. Έχουμε χάσει από την εκφώνηση του προβλήματος. Γιατί πολύ απλά στον σύγχρονο ελεύθερο κόσμο – ακόμα και για τον Έλληνα – υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές. Και σε έναν τέτοιο κόσμο δεν είναι ούτε αναγκαίο, αλλά ούτε εφικτό το κράτος να δώσει όλες τις λύσεις σε όλα τα προβλήματα.

Όμως είναι αρκετό και απόλυτα αναγκαίο να διαμορφώνει κατάλληλες συνθήκες ώστε να εξασφαλίζει:

α) ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των αντικρουόμενων συμφερόντων,

β) πλαίσιο ώστε να μπορούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να διαμορφώνουν τις συμφωνίες που τους ταιριάζουν, κάθε φορά.

Οι παραπάνω προκλήσεις στη σημερινή Ελλάδα μπορούν να απαντηθούν αν το κράτος αντιμετωπίσει το συνταξιοδοτικό με τα παρακάτω και μόνο μέτρα:

1.       Κλείδωμα της δαπάνης που προτίθεται να καλύπτει το κράτος από τον προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης και μετατροπή της σε ποσό ανά ασφαλισμένο και που θα επιδοτεί προς τα ταμεία.

2.       Πλήρης διαχωρισμός των προνοιακών επιδομάτων που πρέπει να αφορούν τους πραγματικά αδύνατους από τις συντάξεις.

3.       Πλήρη απόσυρση του κράτους από τη διοίκηση των δημόσιων συνταξιοδοτικών ταμείων και μεταβίβασή της στην γενική συνέλευση των ασφαλισμένων τους. Εκεί θα αποφασιστούν και οι όροι λειτουργίας του κάθε ταμείου ή ακόμα ενδεχόμενες συγχωνεύσεις / απορροφήσεις ταμείων.

4.       Θεσμοθέτηση της ελεύθερης επιλογής συνταξιοδοτικού φορέα, με δυνατότητα των ασφαλισμένων να μεταφέρουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα από έναν φορέα σε άλλον της επιλογής τους, δημόσιο ή ιδιωτικό.

Μετά από τα παραπάνω όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Και η παραγωγή βεβαιότατα θα πάρει τον δικό της. 

“Το παρόν άρθρο αποτελεί προδημοσίευση της αναλυτικότερης τεκμηρίωσης της πρότασης. Σύντομα περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν με την αναλυτική δημοσίευση. “

Facebook Comments