Η κυβέρνηση της Αργεντινής κατέθεσε επίσημη πρόταση διακανονισμού προς τους ξένους επενδυτές  που κατέχουν 9 δις δολάρια χρέους σε ομόλογα, μετά την πτώχευση του 2002 και οι οποίοι δεν είχαν δεχτεί να ενταχθούν στην αναδιάρθρωση του χρέους που επακολούθησε. Μετά από πέντε ημερών συζητήσεις στη Νέα Υόρκη, η κυβέρνηση προσέφερε να αποπληρώσει το 75%  του ποσού που είχε προσδιορισθεί από τα δικαστήρια των ΗΠΑ το 2012. Δηλαδή προσφέρει 6,5 δις δολάρια. Σύμφωνα με τη νέα κυβέρνηση αυτό αποφασίστηκε προκειμένου η χώρα να μπορέσει να επιστρέψει στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων από την οποία ήταν αποκομμένη από το 2002. Ήδη μερικά  funds όπως  Montreaux Partners και Dart Management αποδέχτηκαν την πρόταση. ‘Άλλα hedge funds  όπως NML και  Aurelius Capital Management δεν έχουν ακόμα εκφρασθεί επί της συγκεκριμένης προτάσεως. Επίσης η κυβέρνηση αποφάσισε να αποπληρώσει τα ομόλογα ύψους 900 εκατομμυρίων δολαρίων, που διακρατούσαν 50000 Ιταλοί μικροεπενδυτές  σε  ποσοστό 150% της ονομαστικής τους αξίας. Αναμένεται μάλιστα, πολύ σύντομα, να ανακοινωθεί δάνειο ύψους 5 δις δολαρίων από έναν όμιλο διεθνών τραπεζών με leaders τις JPMorgan και HSBC , προκειμένου να αυξηθούν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΚΤ τα οποία έχουν υποστεί μείωση την τελευταία περίοδο (Γραφική Παράσταση 1).

 

Γραφική Παράσταση 1

Argentina Exchange Rate January 2016 6

Note: Daily international reserves (USD bn) and daily spot exchange rate of official and non-official Argentinean peso (ARS) against U.S. dollar (USD).
Source: Argentinean Central Bank and Thomson Reuters.

 

Με τις προτάσεις αυτές η νέα κυβέρνηση της Αργεντινής , και σε συνέχεια της μεγάλης υποτίμησης του πέσος ,35% έναντι του δολαρίου, επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα ισορροπία στο εξωτερικό της ισοζύγιο , προσβλέποντας στην εισροή ξένων κεφαλαίων στην χώρα. Η προσπάθεια θα είναι δύσκολη και γεμάτη κινδύνους διότι είναι φανερό ότι δεν μπορεί να υπάρξει νέο επίπεδο εξωτερικής ισορροπίας χωρίς επιδράσεις στο εσωτερικό και στην υπάρχουσα ισορροπία.  Τις πρώτες εβδομάδες η  νέα κυβέρνηση  κατήργησε ή μείωσε τους φόρους στις εξαγωγές των εμπορευμάτων και εξάλειψε τους ελέγχους συναλλάγματος, οδηγώντας σε μία ντε φάκτο υποτίμηση της τάξης του 35% έναντι του δολαρίου.

Γραφική Παράσταση 2

Οποιαδήποτε ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης και τη αδράνειας) σε αυτό το πλαίσιο ενέχει κινδύνους. Οι απειλές που αντιμετωπίζει η οικονομία της Αργεντινής είναι : επιτάχυνση του πληθωρισμού, επιδείνωση των εμπορικών δραστηριοτήτων και αύξηση της ανισότητας.  Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα  στοιχεία για τον πληθωρισμό, αναμένεται να ανέλθει στο 29,1% στο τέλος του 2016, ενώ οι ανεπίσημοι υπολογισμοί τον ανεβάζουν στο 32,1%.Αν η κεντρική τράπεζα αντιδράσει πολύ επιθετικά συστέλλοντας την νομισματική πολιτική   και οδηγήσει την οικονομία σε ύφεση, είναι αναπόφευκτο τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα να επηρεαστούν δυσανάλογα. Επίσης αν οι μισθοί δεν ακολουθήσουν την αύξηση του πληθωρισμού υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί η εγχώρια κατανάλωση που μέχρι σήμερα αποτελούσε θετικό προσδιοριστικό παράγοντα της μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Παράλληλα η νέα κυβέρνηση έχει εξαγγείλει τη δραστική μείωση των επιδοτήσεων στις υπηρεσίες και ειδικά σε αυτές που αφορούν στην ενέργεια , σε μια προσπάθεια να καλυτερέψουν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα.

 

Γραφική Παράσταση 3

Είναι δύσκολο σε αυτή την περίοδο να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για την εξέλιξη της μεγέθυνσης του ΑΕΠ το 2016. Πάντως οι πρώτες προβλέψεις δείχνουν μεγέθυνση 0,2%.

 

Facebook Comments