Ο προτεινόμενος νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος έχει τροποποιηθεί 249 φορές με 81 διαφορετικούς νόμους από το 1994 έως σήμερα, σε καμιά περίπτωση δεν θα αντιμετωπίσει τον φορολογικό παραλογισμό που καταστρέφει την ελληνική οικονομία.

Κυβέρνηση και τρόικα επιμένουν να αγνοούν ότι έχει εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα μισθωτών, συνταξιούχων και επιχειρήσεων.

Δεν προβλέπεται καμιά μείωση φορολογικών συντελεστών, ενώ αντίθετα προβλέπονται η αύξηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το 55 στο 80%, η διπλή φορολόγηση των μερισμάτων και η θεσμοθέτηση πόθεν έσχες για την ίδρυση και τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και την απόκτηση ακινήτων, που θα δώσουν τη χαριστική βολή στην αγορά.

Η δε κατάργηση της έκπτωσης του 1,5 % στην παρακράτηση του φόρου εισοδήματος και η διατήρηση των υψηλών φορολογικών συντελεστών εισοδήματος (22-42%) αυξάνουν ακόμα περισσότερο τα φορολογικά βάρη σε μισθωτούς και συνταξιούχους, των οποίων το εισόδημα έχει ήδη συρρικνωθεί δραματικά.

Η Δράση υποστηρίζει ότι η μη ανταποδοτική, υψηλή και άδικη φορολογία είναι η βασική αιτία της τεράστιας φοροδιαφυγής. Προτείνουμε, μεταξύ άλλων:
·         καθιέρωση ενός ενιαίου φορολογικού συντελεστή 20% για όλες τις πηγές εισοδήματος
·         καθιέρωση αφορολογήτου ορίου 5.000 ευρώ για κάθε μέλος μιας οικογένειας
·         μείωση του ΦΠΑ στο 18% και στην εστίαση στο 9%
·         κατάργηση της δημευτικής φορολογίας στην ακίνητη περιουσία και αντικατάσταση όλων αυτών των φόρων με ειδικό τέλος υπέρ των δήμων
·         ριζική απλοποίηση του συστήματος των φορολογικών δηλώσεων
Η ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από τους μικρότερους φορολογικούς συντελεστές θα χρηματοδοτηθεί από τον περιορισμό των κρατικών δαπανών, που παγίως υποστηρίζει η Δράση, την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και τη μείωση της ανεργίας. Χρειαζόμαστε λιγότερους φόρους και μικρότερο κράτος.

Facebook Comments