Δημοσιεύτηκαν οι εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία την περίοδο 2016-2017 (Πίνακας 1).

Εκείνο που παρατηρείται είναι το εξής:

Όλες οι μακροοικονομικές μεταβλητές που συμβάλλουν , ως συνιστώσες στον προσδιορισμό του ΑΕΠ, είναι αρκετά χειρότερες για το 2016, σε σχέση με το αντίστοιχο έτος 2015. Συγκεκριμένα :

Η ιδιωτική κατανάλωση εμφανίζεται αρνητική  κατά -0,4% το 2016 ενώ το 2015 ήταν θετική κατά 0,3%.

Η δημόσια κατανάλωση εμφανίζεται αρνητική κατά -0,5% το 2016 ενώ το 2015 ήταν μηδενική 0,0%.

Ο σχηματισμός ακαθαρίστου παγίου κεφαλαίου εμφανίζεται αρνητική κατά -0,9% το 2016 ενώ το 2015 ήταν θετική 0,7%.

Η συμμετοχή του καθαρού εξωτερικού τομέα εμφανίζεται θετική κατά 0,2% το 2016 ενώ το 2015 ήταν επίσης θετική κατά 1,2%.

Το συμπέρασμα είναι ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ το 2015 ήταν -0,2% ενώ το 2016 θα είναι -0,3%. 

Επομένως  είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πως η αρνητική μεγέθυνση του ΑΕΠ θα είναι το 2016  περίπου το ίδιο με το 2015, παρότι όλες οι συνιστώσες του ΑΕΠ θα εξελιχθούν σαφώς χειρότερα.

Μη λησμονούμε ότι οι εαρινές  προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2015 για την μεγέθυνση του ΑΕΠ του 2015 ήταν -2,3% , ενώ όπως γνωρίζουμε έκλεισε στο -0,2%. 

Πάντως είναι φρονιμότερο να περιμένουμε τις εξελίξεις του δευτέρου και τρίτου τριμήνου του 2016 , έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο σαφή αντίληψη για το πώς θα κινηθούν τα μακροοικονομικά μεγέθη.

Πίνακας 1.

Facebook Comments