Σε συνθήκες αποπληθωρισμού παρέμεινε για 44ο συνεχή μήνα η ελληνική οικονομία, με τον πληθωρισμό τον Οκτώβριο εφέτος να μειώνεται κατά 0,5%, έναντι µείωσης 0,9% που σηµειώθηκε τον Οκτώβριο 2015 και από μείωση 1% τον Σεπτέμβριο 2016.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες µεταβολές:

1. Από τις µειώσεις των δεικτών:

α) Κατά 1,5% της οµάδας «∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα νωπά ψάρια, κρέατα γενικά, γαλακτοκοµικά και αυγά, ψωµί και δηµητριακά, πατάτες, νωπά λαχανικά και στα νωπά φρούτα. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στο ελαιόλαδο.

β) Κατά 2,2% της οµάδας «Ένδυση και Υπόδηση», λόγω µείωσης των τιµών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

γ) Κατά 1,5% της οµάδας «∆ιαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης και στις µεγάλες οικιακές συσκευές ή µη.

δ) Κατά 1,1% της οµάδας «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στον οπτικοακουστικό εξοπλισµό- υπολογιστές. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από την αύξηση των τιµών στις πολιτιστικές δραστηριότητες.

ε) Κατά 1% της οµάδας «Εκπαίδευση», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα δίδακτρα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

στ) Κατά 1,6% της οµάδας «Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα είδη ατοµικής φροντίδας και στα ασφάλιστρα οχηµάτων.

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών:

α) Κατά 1,5% της οµάδας «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα αλκοολούχα ποτά (µη σερβιριζόµενα).

β) Κατά 0,4% της οµάδας «Μεταφορές», λόγω αύξησης των τιµών στα καύσιµα αυτοκινήτου (βενζίνη), εγκαταστάσεις διοδίων και παρκόµετρα, οδικές µεταφορές επιβατών και στα εισιτήρια µεταφοράς επιβατών µε αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθµίστηκε από τη µείωση κυρίως στις τιµές αγοράς αυτοκινήτου και στις συνδυασµένες µεταφορές επιβατών.

γ) Κατά 0,7% της οµάδας «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

δ) Κατά 1,1% της οµάδας «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία.

Σημειώνεται ότι οι οµάδες «Στέγαση» και «Υγεία» δεν παρουσίασαν µεταβολή.

Ο γενικός δείκτης καταναλωτή, τον Οκτώβριο 2016 σε σύγκριση µε τον Σεπτέµβριο 2016, παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι µείωσης 0,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αυξήθηκε 0,6% τον Οκτώβριο εφέτος από μείωση 0,1% τον Σεπτέμβριο 2016 και έναντι µείωσης 0,1% που σηµειώθηκε τον Οκτώβριο 2015. Σε μηνιαία βάση (Οκτώβριος προς Σεπτέμβριο) παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι µείωσης 0,2% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

 

Facebook Comments