ΙΟΒΕ: Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών το 2021 συνεισέφερε €1,75 δισ. στο ΑΕΠ

Τις επιπτώσεις των συνεχών και παρατεταμένων κρίσεων που γνώρισε η ελληνική οικονομία μετά το 2009 στην αγορά αλκοολούχων ποτών αλλά και τη δυνητική επίδραση από την αναπροσαρμογή του φορολογικού πλαισίου που ισχύει...