Όπως είχε προβλεφθεί σε προγενέστερα σχόλια, τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών για το α εξάμηνο, μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Σε γενικές γραμμές, υπάρχει βελτίωση της εικόνας του τραπεζικού συστήματος, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μεταξύ των ζημιών και της κερδοφορίας, υπάρχει η σταθεροποίηση.

Θα έλεγα στους προφήτες του “κουρέματος” των καταθέσεων, να βάλουν τα ψαλίδια στα θηκάρια τους.

Περιληπτικά τα αποτελέσματα δείχνουν
• Μικρή οργανική κερδοφορία, εκεί που πέρσι υπήρχαν ζημιές.
• Αισθητή μείωση του λειτουργικού κόστους
• Βελτίωση του περιθωρίου, λόγω της μείωσης του κόστους των καταθέσεων
• Σημαντική μείωση της χρήσης ρευστότητας από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς
• Επισφάλειες που ανέρχονται περί το 30% του συνολικού χαρτοφυλακίου των δανείων, αλλά με τάση σταθεροποίησης ή βελτίωσης

Εκτιμώ ότι το επόμενο διάστημα μέχρι το τέλος του έτους, οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν
• στην διαχείριση του χαρτοφυλακίου των επισφαλειών με στόχο την μέγιστη δυνατή μείωση του, χωρίς ρευστοποιήσεις.
• Την περαιτέρω μείωση της χρήσης των μηχανισμών του ευρωπαϊκού συστήματος μέσω της αύξησης των καταθέσεων λόγω της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος ή της σταδιακής εξόδου στις αγορές.
• Τη μείωση του κόστους των καταθέσεων
• Τη μείωση του λειτουργικού κόστους, μέσω του streamlining των τραπεζικών εργασιών των συγχωνευθέντων τραπεζών.
• Την αναδιάρθρωση των διεθνών εργασιών με στόχο τη δημιουργία πιο ισχυρής ελληνικής παρουσίας ανά χώρα.

Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται πιο μπροστά στην αναδιάρθρωση του, από κάθε άλλο τραπεζικό σύστημα της ευρωζώνης. Έχει ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση του, το πρόγραμμα συγχωνεύσεων και διατηρεί ένα μαξιλάρι περί τα 12 δις, για το ενδεχόμενο επί πλέον αναγκών κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Αντίθετα με συχνή αρθρογραφία, αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να μεταφερθούν από τις τράπεζες για τη διαχείριση των χρηματοδοτικών αναγκών του κρατικού προϋπολογισμού. Υπάρχουν νομικοί περιορισμοί γιατί αυτά τα κεφάλαια αναφέρονται στην ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και φυσικά ουσιαστικοί περιορισμοί γιατί αφορούν το τραπεζικό σύστημα και μόνο.

Η κατάσταση δεν αφήνει περιθώρια για πανηγυρισμούς, γιατί είναι εμφανές ότι το χαρτοφυλάκιο των επισφαλειών είναι υψηλό. Εκτιμώ ότι ένα σημαντικό τμήμα των επισφαλειών που αφορά αυτούς που έχουν και δεν πληρώνουν για να τύχουν ευνοϊκής ρυθμίσεως, θα επανέλθει. Όμως, ο μόνος σίγουρος, ασφαλής και χωρίς κοινωνικές επιπτώσεις τρόπος για να μειωθούν οι επισφάλειες είναι να βελτιωθεί το οικονομικό κλίμα, κι αυτό δείχνει τάσεις βελτίωσης.

Εκτιμώ όμως ότι τα αποτελέσματα του 9μηνου θα είναι ακόμα καλύτερα λόγω της αυξημένης τουριστικής περιόδου και των θετικών επιπτώσεων στο σύνολο της παραγωγής και τη οικονομίας. Σε συνδυασμό με την επικείμενη έναρξη των δημοσιών έργων και την επέκταση της τουριστικής περιόδου και τον Οκτώβριο, η εικόνα του τραπεζικού συστήματος στο τέλος του έτους, θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο.

Facebook Comments