Η ευκαιρία για τις ελληνικές τράπεζες που εντοπίζουν οι οίκοι αξιολόγησης

Κούρταλη Ελευθερία

Η ευκαιρία για τις ελληνικές τράπεζες που εντοπίζουν οι οίκοι αξιολόγησης, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Ευκαιρία για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και μάλιστα την πιο κατάλληλη στιγμή αποτελεί το πράσινο φως που έδωσε η Κομισιόν προς τις χώρες που θέλουν και το χρειάζονται, για την ίδρυση εθνικής bad bank, στην οποία η ίδια θα βοηθήσει. Αυτό επισημαίνουν οι οίκοι αξιολόγησης οι οποίοι τάσσονται υπέρ της δημιουργίας bad bank στην Ελλάδα, καθώς και όποιου εργαλείου μπορεί να συμβάλει στη σημαντική μείωση των NPLs των ελληνικών τραπεζών και να τις θέσει στον δρόμο της ομαλοποίησης. Άλλωστε ένας από τους βασικούς λόγους που αναφέρουν ότι θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στο ορόσημο του investment grade, είναι να έχει λυθεί το πρόβλημα των NPLs. «Δεν είναι δυνατόν μία χώρα να αξιολογηθεί  με επενδυτική βαθμίδα, εάν τραπεζικό της σύστημα είναι αντιμέτωπο με ένα βουνό NPLs», σημειώνουν χαρακτηριστικά παράγοντες της αγοράς.

Η Κομισιόν παρουσίασε πρόσφατα το σχέδιο της για την αντιμετώπιση του ζητήματος των κόκκινων δανείων των ευρωπαϊκών τραπεζών, μία διαδικασία η οποία εκτιμάται ότι θα επισπεύσει και τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δημιουργία bad bank. Σε αυτό, βασικό κομμάτι αποτελεί η δημιουργία εθνικών bad banks. Η Κομισιόν δεν προκρίνει τη δημιουργία μίας πανευρωπαϊκής bad bank, με πηγές της αγοράς να επισημαίνουν πως πολλοί παράγοντες θα καθιστούσαν δύσκολο ένα τέτοιο εγχείρημα. Αυτοί περιλαμβάνουν την διαφορετικότητα των χαρτοφυλακίων NPL μεταξύ των κρατών μελών και τους διαφορετικούς εθνικούς κανόνες σχετικά με την αναδιάρθρωση, την αφερεγγυότητα και την επιβολή εγγυήσεων. Το κόστος της δημιουργίας μίας ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαχείρισης Ενεργητικού (AMC), όπως ονομάζεται επίσημα η bad bank, θα μπορούσε επίσης να είναι πολύ υψηλό.

Ωστόσο, οι εθνικές AMC θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συνολική στρατηγική για την αντιμετώπιση της αναμενόμενης αύξησης των NPL λόγω COVID-19. Εάν σχεδιαστούν σωστά και συνοδεύονται από υποστηρικτικά μέτρα πολιτικής, οι εθνικές bad banks μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στις προσπάθειες των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της πρόκλησης των NPLs, ενώ αποφέρουν οφέλη και σε επίπεδο εθνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως υποστηρίζει η Κομισιόν.

Προς το παρόν το ελληνικό σχέδιο, όπως το έχει προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδας, δεν έχει προχωρήσει, παρά το ότι έχει κατατεθεί εδώ και τρεις μήνες, με τις τελικές αποφάσεις να είναι καθαρά στα «χέρια» του Μαξίμου. Ο Ηρακλής 2 φαίνεται να κερδίζει έδαφος στις προτιμήσεις, καθώς εκτιμάται ότι θα έχει λιγότερο δημοσιονομικό κόστος ειδικά σε μία περίοδο που λόγω της κρίσης της πανδημίας τα δημοσιονομικά μεγέθη έχουν πιεστεί σημαντικά. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόταση της ΤτΕ τα NPLs, παλιά και νέα, θα μπορούν να ενταχθούν στην ελληνική bad bank ενώ αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα της αναβαλλόμενης φορολογίας η οποία σήμερα ξεπερνά το 50% των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών. Αυτό το τελευταίο δεν αντιμετωπίζεται ούτε από τον Ηρακλή ένα, ούτε από τον -προσεχή – Ηρακλή 2, και ξεκάθαρα ενδυναμώνει το investment story των ελληνικών τραπεζών.

Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου της ΤτΕ είναι οι εξής: 1) να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα τυχόν επιδείνωση της ποιότητας ενεργητικού και το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 2) ο εξορθολογισμός των ανισορροπιών στο εποπτικό κεφάλαιο μέσω της δραστικής μείωση της αναλογίας της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης στο δείκτη CET1, 3) η ενίσχυση των θεμελιωδών μεγεθών με τη βελτίωση των λειτουργικών εσόδων και της ρευστότητας και τελικά την παραγωγή εσωτερικού κεφαλαίου, 4) να μην επιβληθεί αδικαιολόγητη αραίωση συμμετοχής στους υφιστάμενους μετόχους, προκειμένου να διατηρηθούν τα κίνητρα για συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε δυνητικές συναλλαγές άντλησης κεφαλαίων, 5) να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις κρατικής ενίσχυσης για τους Έλληνες φορολογούμενους, και 6) να υπάρξει πλήρης διαφάνεια σχετικά με τις τρέχουσες και αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες.

Όπως εξήγησε πρόσφατα ο Σπύρος Παντελιάς, Διευθυντής  Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  της ΤτΕ, η bad bank θα χρησιμοποιήσει υφιστάμενους servicers καθώς και άλλα τρίτα μέρη για την επιτάχυνση της εξυγίανσης του ιδιωτικού χρέους. Θα εκτελέσει μια σειρά συναλλαγών σε όρους αγοράς (πλήρως διαφανείς) προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα κατά τη διάρκεια του 2021-22. Η δραστική μείωση της αναβαλλόμενη φορολογίας (συνοδευόμενη από πρόταση νομοθετικής τροποποίησης) ενσωματώνεται επίσης στο σχέδιο της ΤτΕ, προκειμένου να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη αραίωση συμμετοχής των υφισταμένων μετόχων. Επίσης, οι τράπεζες θα αναλάβουν το πλήρες κόστος της μείωσης των NPLs, ωστόσο θα επωφεληθούν από την εισαγωγή ενός σταδιακού μηχανισμού αναγνώρισης ζημιών.

Η ανάγκη δημιουργίας bad bank στην Ελλάδα έχει κερδίσει έδαφος στο περιβάλλον των αναλυτών και των διεθνών οίκων, ενώ και ο ΟΟΣΑ πριν μερικούς μήνες είχε τονίσει πως η ελληνική κυβέρνηση πρέπει επειγόντως να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη λύση για την αντιμετώπιση της αναβαλλόμενης φορολογίας στους ισολογισμούς των τραπεζών, καθώς και των NPLs που θα παραμείνουν στο σύστημα, και η πρόταση της ΤτΕ πρέπει συνεπώς να διερευνηθεί περαιτέρω.

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της δημιουργίας εθνικών bad banks, επισημαίνοντας πως θα είναι πιστωτικά θετική για τις τράπεζες και τις χώρες που θα υιοθετήσουν αυτό το εγχείρημα, ενώ έχει επισημάνει πως και για τις ελληνικές τράπεζες θα αποτελέσει καταλύτη στον δρόμο προς την αναβάθμισή τους, τονίζοντας πως η χρήση μέρους της αναβαλλόμενης φορολογίας των τραπεζών είναι μια εφικτή επιλογή, δεδομένων των σχετικά άνετων επίπεδων των δεικτών κεφαλαίου που έχουν οι τέσσερις ελληνικών συστημικές τράπεζες, και το γεγονός ότι η αναβαλλόμενη φορολογία αποτελεί χαμηλότερης ποιότητας κεφάλαιο.

Και η Fitch έχει επισημάνει πως η δημιουργία bad bank στην Ελλάδα θα είναι πιστωτικά θετική για τις ελληνικές τράπεζες. Όπως και το σχέδιο «Ηρακλής» η εφαρμογή μιας AMC θα αποτελούσε ένα επιπλέον εργαλείο για τις ελληνικές τράπεζες για τη μείωση του υψηλού αποθέματος NPLs, τα οποία θα επηρεαστούν στο τρέχον περιβάλλον. Η οικονομική επίπτωση από την πανδημία θα οδηγήσει σε νέες εισροές προβληματικών δανείων μόλις λήξουν τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης και των τραπεζών, ιδίως τα μορατόριουμ για τις πληρωμές χρέους, όπως σημείωσε ο οίκος.

Σύμφωνα και με την Scope Ratings, η κρίση λόγω της πανδημίας θα οδηγήσει σε νέα αύξηση των ελληνικών NPLs, έτσι εκτός από τον «Ηρακλή», οι ελληνικές τράπεζες θα επωφεληθούν και από μία πρόσθετη και ταχεία λύση. Η ιδέα της ΤτΕ η οποία βασίζεται στη μεταφορά NPLs στην bad bank, θα παρέχει σημαντική ανακούφιση στους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών. Αυτό θα ενισχύσει την ικανότητα των τραπεζών να στηρίξουν την οικονομία με ρευστότητα.