Είναι οι τιμές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο ελκυστικές τώρα;

Βέργος Κωνσταντίνος

Είναι οι τιμές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο ελκυστικές τώρα;, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα, τηλεοραση, live tv, live streaming, web tv

Μετά έξι μήνες της νέας κυβέρνησης οι χρηματιστηριακές τιμές στο χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκονται πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα. Το αν βρίσκονται στις 600 ή στις 650 ή στις 550 μονάδες, είναι μικρής σημασίας. Οι τιμές έχουν υποχωρήσει σημαντικά, ο Γενικός Δείκτης γράφει νέα χαμηλά επίπεδα περιόδου, και οι τιμές των μετοχών έχουν μπεί σε νέα τροχιά πτώσης.

 Είχε έγκαιρα εκτιμηθεί ότι  με αριστερή κυβέρνηση, οι χρηματιστηριακές αξίες δύσκολα θα ανέβαιναν, ενώ επίσης ότι οι τράπεζες θα είναι οι τίτλοι που θα είχαν υποστεί τις μεγαλύτερες πιέσεις. Όμως, το ερώτημα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Είναι οι παρούσες τιμές ευκαιρία αγορών ή είμαστε το μεταβατικό στάδιο πτωτικής πορείας που θα οδηγήσει σε 400, 300 ή και 200 μονάδες το Ελληνικό χρηματιστήριο;

Για να βγει ένα αξιόπιστο συμπέρασμα, πρέπει να γίνει ένας πρώτος σημαντικός διαχωρισμός. Οι μετοχές εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες.

Πρώτον, μετοχές εταιριών που ουσιαστικά έχουν ουσιαστικά χρεοκοπήσει, και πλέον ως επί το πλείστον οι εταιρίες των οποίων έχουν χρηματιστηριακή αξία κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ.

Δεύτερον,  τράπεζες, και τρίτον όλες οι υπόλοιπες. Οι Τράπεζες είναι ειδική κατηγορία εταιριών, καθώς δεν έχουν χρεοκοπήσει, αλλά έχουν κεφαλαιακές ανάγκες που καθιστούν την επένδυση σε αυτές ζημιογόνα για ένα μέσο επενδυτή.

Η τρίτη κατηγορία μετοχών. Δηλαδή οι μετοχές εταιριών που δεν είναι τράπεζες ούτε χρεοκοπημένες θα διακρίνονταν σε τρεις βασικές κατηγορίες. Πρώτον εταιρίες που σχετίζονται με ιδιωτικοποιήσεις, δεύτερον εταιρίες με εξαγωγικό χαρακτήρα και τρίτον όλες οι υπόλοιπες δηλαδή εταιρίες με εγχώριο προσανατολισμό. Η τρίτη κατηγορία έχει τραγικές προοπτικές στην παρούσα κατάσταση ασφυξίας της οικονομίας. 

Στην παρούσα φάση, υπάρχει μια αρνητική συγκυρία σε σχέση με τις εξαγωγικές εταιρίες. Ως επί το πλείστον, οι εταιρίες αυτές, έχουν σχέση με πρώτες ύλες (τσιμέντα, μέταλλα κλπ). Όμως η παγκόσμια οικονομία οδεύει προς ύφεση, κάτι που επηρεάζει την ζήτηση πρώτων υλών που είναι ασθενής, με αποτέλεσμα την ραγδαία πτώση τιμών εμπορευμάτων. Στην παρούσα φάση απαξίωσης των πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο, όμως, οι χρηματιστηριακές προοπτικές των Ελληνικών αυτών εταιριών, αν και καλύτερες των Εταιριών που σχετίζονται με την εγχώρια οικονομία, εμφανίζονται περιορισμένες.

Επομένως, η μόνη κατηγορία εταιριών που μπορεί να έχει προοπτικές , είναι εταιρίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Όμως ακόμη και αυτές οι εταιρίες επηρεάζονται από υψηλές διακυμάνσεις, λόγω των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με το πολιτικό ρίσκο για τις ιδιωτικοποιήσεις.

Εν ολίγοις, καθώς στο επόμενο διάστημα η Ελληνική οικονομία θα έχει περιορισμένες προοπτικές, λόγω των γνωστών προβλημάτων αλλά και των βαριών υποχρεώσεων που δημιουργείτο νέο μνημόνιο, οι προοπτικές του ΧΑ περιορίζονται  στις λίγες εταιρίες που σχετίζονται με ιδιωτικοποιήσεις, με σημαντικές διακυμάνσεις που σχετίζονται με το πολιτικό ρίσκο, ενώ οι μετοχές στις υπόλοιπες εταιρίες σε μεγάλο βαθμό θα έχουν τάσεις διολίσθησης.

Συνολικά, επομένως. η πτωτική τάση θα είναι δύσκολο να ανατραπεί εάν δεν υπάρξουν εξελίξεις στο χώρο των ιδιωτικοποιήσεων ή ανάγκες για κεφαλαιοποιήσεις τραπεζών . Κεφαλαιοποιήσεις που όμως χρηματιστηριακά αποτελούν δύσκολη επένδυση όσο δεν διαφαίνεται ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς οι επισφάλειες σε τράπεζες  αυξάνονται σε καθεστώς ύφεσης.

Τέλος σε ότι αφορά το διεθνές κλίμα, εκτιμούμε ότι υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η παγκόσμια οικονομία θα εισέλθει σε ύφεση στο επόμενο διάστημα. Ήδη η οικονομία του Καναδά, αλλα και άλλες οικονομίες που σχετίζονται με εμπορεύματα (commodities), όπως η Χιλή,εισέρχονται σε ύφεση, ενώ η Κινέζικη οικονομία αλλά και χρηματιστήριο είναι σε κατάσταση που προμηνύει επίσης δύσκολες εποχές και για την παγκόσμια οικονομία, ξεκινώντας από αρνητικές εξελίξεις στις ΗΠΑ.