Ο κοινωνικός απολογισμός 2015 του Ομίλου Μυτιληναίος

MarketNews

Ο κοινωνικός απολογισμός 2015 του Ομίλου Μυτιληναίος, ειδήσεις από την ελλάδα, ειδησεις τωρα ελλαδα, τα τελευταια νεα τωρα

Τον 8ο Κοινωνικό του Απολογισμό (για το 2015) δημοσίευσε ο Όμιλος Μυτιληναίος στο πλαίσιο της εφαρμογής διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών.

Ειδικότερα, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 10 ετών δέσμευσης στη διαφάνεια και στην ενημέρωση των κοινωνικών του εταίρων με άμεσο και συστηματικό τρόπο, ο Όμιλος δημοσιεύει τα εξής σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό απολογισμό του:

- Ακολουθεί το πιο προηγμένο παγκόσμιο πρότυπο αναφοράς Κοινωνικών Απολογισμών GRI (G4).

- Πληροί τα κριτήρια της Έκθεσης Προόδου – Advanced level του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ "Global Compact", καθώς και του διεθνούς προτύπου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000 και του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας.

- Παρουσιάζει τις στρατηγικές κατευθύνσεις επιχειρηματικής και υπεύθυνης ανάπτυξης του Ομίλου καθώς και τα Ουσιαστικά θέματα βιωσιμότητας και τις επιδράσεις αυτών, σε επίπεδο θυγατρικών εταιριών, για τα επόμενα 5 χρόνια.

- Αναφέρει τα αποτελέσματα της ετήσιας διαδικασίας Διαβούλευσης του Ομίλου με τους Κοινωνικούς του Εταίρους που εφαρμόστηκε για 6η συνεχόμενη χρονιά.

- Περιλαμβάνει διαχρονικούς δείκτες Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής επίδοσης καθώς και δείκτες που καλύπτουν συγκεκριμένα κριτήρια της Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου.

- Συμπεριλαμβάνει για πρώτη φορά συγκριτικές τιμές ειδικών ενεργειακών επιδόσεων και ειδικών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά κατηγορία προϊόντων.

- Δίνει έμφαση στη σημαντική βελτίωση των δεικτών Υγείας & Ασφάλειας καθώς και της επίδοσης του Ομίλου στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Περιγράφει τα δύο σημαντικά κοινωνικά προγράμματα αυξημένης κοινωνικής αξίας: "Μηχανικοί Στην Πράξη" & "Είμαι Μέσα", που υλοποίησε ο Όμιλος στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Συνεισφοράς.

Παράλληλα, o Όμιλος προχώρησε στη δημιουργία του νέου ενημερωτικού microsite "Integrated Value Creation SCORECARD" που αναδεικνύει, με άμεσο και κατανοητό τρόπο, την κοινή αξία που παράγει ο Όμιλος, προς όλους τους Κοινωνικούς του Εταίρους, ανάλογα με την κατηγορία των πόρων που διαχειρίζεται και αξιοποιεί στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του. 

Παρά τις έντονες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις, ο Όμιλος Μυτιληναίος επισημαίνει ότι συνεχίζει σταθερά το έργο του, πιστός στη δέσμευσή του να στηρίζει με συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις που ενισχύουν την ελληνική οικονομία και κοινωνία, στοχεύουν στην περιβαλλοντική προστασία και προάγουν τις ορθές πρακτικές στο εργασιακό περιβάλλον. 

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί τη βάση των εταιρικών αξιών του Ομίλου και άξονα της επιχειρηματικής του λειτουργίας. Αδιαπραγμάτευτος στόχος του Ομίλου είναι να συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, με συνέπεια και όραμα, με πίστη στους ανθρώπους του και με αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των εργαλείων και των πόρων που διαθέτει.