Κυβέρνηση και Τρόϊκα ’εξαφανίζουν’ τους Έλληνες δικηγόρους

Καπερνάρος Βασίλης

Κυβέρνηση και Τρόϊκα

Το λειτούργημα του δικηγόρου πλήττεται καίρια εν μέσω οικονομικής κρίσης. Τα στοιχεία είναι αμείλικτα, καθώς 1 στους 2 δικηγόρους αδυνατεί να αποπληρώσει τις Ασφαλιστικές του Εισφορές και 1 στους 3 εμφάνισε μηδενικά εισοδήματα το 2012.

Την ίδια στιγμή το κόστος των δικαστικών παραβόλων αυξάνεται διαρκώς, ενώ βρισκόμαστε προ των πυλών νέας αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, η οποία θα επιφέρει θανάσιμο πλήγμα σε όσους δικηγόρους παραμένουν ακόμα εν ενεργεία.

«Το λειτούργημα του δικηγόρου αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου», όπως ορίζει ο Κώδικας περί Δικηγόρων και χωρίς αυτό, ο θεσμός της Δικαιοσύνης παύει να υφίσταται.

Η εξίσωση της κυβερνητικής ανικανότητας με τις καθοδηγούμενες και σκόπιμες αποφάσεις της Γερμανικής Ευρώπης οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην εσκεμμένη εξαθλίωση του νομικού μας κόσμου και, κατ’ επέκταση, στην κατάργηση και του τελευταίου ψήγματος κράτους δικαίου, το οποίο αποτελεί σήμερα το μοναδικό αποκούμπι του διωκόμενου ελληνικού λαού.

Είναι δεδομένο πλέον ότι η υποτελής, γονυκλινής κυβέρνηση μαζί με τους τροϊκάνους εξαφανίζουν τους Έλληνες δικηγόρους».